Algemeen fonds voor onbemiddelde muziekstudenten

etalage bottom art etalage bottom art

Informatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting A.F.V.O.M.S. bestaat uit de volgende personen:

De heer E.A. Millaard (Voorzitter)

De heer L.J. van Apeldoorn (secretaris)

Mevrouw M. Cimen (penningmeester)

Mevrouw C.A.M. Velderman

De heer M. Mostert

mevrouw M. Van Steen

Het bestuur vergadert 4 keer per jaar, meestal in de maanden maart, juni, september en december.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

Het jaarverslag wordt samengesteld door Ernst & Young accountants vanaf 2014 wordt het jaarverslag samengesteld door de accountants IPA Acon te Haarlem

De Stichting A.F.V.O.M.S. heeft de ANBI status