Algemeen fonds voor onbemiddelde muziekstudenten

etalage bottom art etalage bottom art

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting A.F.V.O.M.S. luidt:

“… aan diegenen, die naar het oordeel van het bestuur van begaafdheid op enig gebied van de toonkunst blijk geven en die niet of niet in voldoende mate over geldelijke of andere middelen beschikken om zich op dat gebied te bekwamen, verder te ontwikkelen en/of het bereikte niveau te handhaven, die middelen te verschaffen…..”.

In 2021 werd aan 15 muziekstuderenden een bijdrage overgemaakt . Om privacy redenen worden de namen van de studenten niet gepubliceerd.